erkend-gas-installateur

Erkend gastechnisch installateur

Een gasinstallatie moet vakkundig en veilig worden aangesloten. Onzorgvuldige installatie kan immers rampzalige gevolgen hebben. Als een gasinstallatie niet correct wordt geïnstalleerd, loopt u de volgende risico’s:

  • Explosiegevaar
  • Brandgevaar
  • Koolmonoxidevergiftiging

Kies daarom altijd voor een erkende en gecertificeerde installateur.

gasinstallatie-gaspit

Gasinstallatie en gasonderhoud

Heeft u een nieuwe gasinstallatie nodig of wilt u uw bestaande gasinstallatie laten onderhouden of herstellen? Hageman adviseert en begeleidt u graag.

  • Ontwerpen, berekenen en aanleggen van een nieuwe gasinstallatie
  • Uitbreiden, onderhouden, herstellen of vernieuwen van uw bestaande gasinstallatie of gasleidingnetwerk
  • Geven van advies over of het beantwoorden van uw vragen m.b.t. uw gasinstallatie of gasleidingnetwerk

Gaslek

Een lekkende gasleiding wordt lang niet altijd opgemerkt. Naar schatting zijn er duizenden woningen in Nederland met een (kleine) gaslekkage.

Om gaslekkages te voorkomen, is het belangrijk dat u regelmatig de gasaansluitingen, slangen en leidingen in uw huishouden controleert. Let daarbij bijvoorbeeld op scheurtjes en andere beschadigingen. Soms zal het nodig zijn om een gasslang te vervangen.

Verder is het belangrijk om te controleren of de gasslang en koppelstukken goed zijn aangesloten. Zeker weten dat uw gasinstallatie in orde is? Wij komen graag bij u langs om een controle uit te voeren.

gaslek-herkennen
gasleiding

Hoe herken ik een gaslek?

  • Gaslucht
  • Sissend geluid uit gasleiding
  • Verkleuring/droogte op de gasleiding

Gas is op zichzelf reukloos. Om een gaslek op tijd te ontdekken, is in Nederland  daarom tetrahydrothiofeen (THT) toegevoegd aan het gas. Deze stof zorgt voor de typische gaslucht.

Zodra u gas begint te ruiken is de concentratie gas in de lucht ongeveer 1 procent. Er is dan nog geen direct explosiegevaar, maar u bent wel gewaarschuwd. Neem geen onnodige risico’s. Open deuren en ramen in de nabijheid van de gaslucht en sluit de hoofdtoevoer van het gas af (meestal in de meterkast).

Tip: Er bestaan gasmelders die een alarmsignaal afgeven als er aardgas in de lucht zit.

Vragen?

Wij horen graag van u.

Contact

Stuur ons een mail, u krijgt binnen 24 uur antwoord.

Start typing and press Enter to search